Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 225

Дата на публикуване: 14.08.2018

Последна промяна: няма

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0015 статус: Отворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2018 13:00
Краен срок за задаване на въпроси: 17.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 224

Дата на публикуване: 08.08.2018

Последна промяна: 08.08.2018

пряко договаряне номер в роп: 861877 статус: Отворена

„Сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2018 13:00
Краен срок за задаване на въпроси: 10.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 16.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 223

Дата на публикуване: 06.08.2018

Последна промяна: 06.08.2018

Номер в профила на купувача: 222

Дата на публикуване: 03.08.2018

Последна промяна: няма

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079250 статус: Отворена

Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.08.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 17.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 221

Дата на публикуване: 01.08.2018

Последна промяна: 10.08.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079155 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 219

Дата на публикуване: 27.07.2018

Последна промяна: 08.08.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078989 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 218

Дата на публикуване: 25.07.2018

Последна промяна: 27.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078904 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 217

Дата на публикуване: 23.07.2018

Последна промяна: 23.07.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0011 статус: Отворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 216

Дата на публикуване: 18.07.2018

Последна промяна: 14.08.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078960 статус: Възложена

Стандартизация и класификация на модел за разработване на електронни форми, свързани със заявяването и предоставянето на електронни административни услуги на гражданите

Краен срок за подаване на оферти: 30.07.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 27.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 31.07.2018 11:00