Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 211

Дата на публикуване: 14.06.2018

Последна промяна: 14.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9077254 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 210

Дата на публикуване: 04.06.2018

Последна промяна: 11.06.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0008 статус: Отворена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 21.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 209

Дата на публикуване: 15.05.2018

Последна промяна: 18.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9076134 статус: Затворена

„Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация“

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 22.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 30.05.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 21.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 207

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 10.05.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0007 статус: Отворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 18.05.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 206

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 12.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9075270 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 205

Дата на публикуване: 03.04.2018

Последна промяна: 13.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074572 статус: Възложена

Предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект и проектиране на второ електрозахранване 20 kV с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 16.04.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.04.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 203

Дата на публикуване: 16.03.2018

Последна промяна: 30.04.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0006 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 202

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 04.06.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0005 статус: Отворена

„Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави“.

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 23.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 14:00