Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 177

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 18.08.2017

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Отворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2017 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 23.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 176

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 18.08.2017

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Отворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2017 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 23.08.2017 15:30
Дата на отваряне на оферти: 30.08.2017 10:00

Номер в профила на купувача: 175

Дата на публикуване: 17.08.2017

Последна промяна: 17.08.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0007 статус: Отворена

„Доставка на комуникационно (мрежово) оборудване за нуждите на  Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 01.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 174

Дата на публикуване: 11.08.2017

Последна промяна: 22.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067231 статус: Отворена

„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“

Краен срок за подаване на оферти: 25.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 24.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 173

Дата на публикуване: 03.08.2017

Последна промяна: 11.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9066907 статус: Отворена

Предоставяне на услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационни ресурси на ДАЕУ

Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 07.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00

Номер в профила на купувача: 171

Дата на публикуване: 11.07.2017

Последна промяна: 04.08.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0006 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 170

Дата на публикуване: 05.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

Номер в профила на купувача: 167

Дата на публикуване: 13.06.2017

Последна промяна: 16.08.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0003 статус: Затворена

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 29.06.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.07.2017 14:00