Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 181

Дата на публикуване: 28.09.2017

Последна промяна: 28.09.2017

публично състезание номер в роп: статус: Отворена

„Закупуване на десет броя фабрично нови автомобили за обезпечаване на  дейността на териториалните звена на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства“

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 14.10.2017 00:00
Дата на отваряне на оферти: 20.10.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 180

Дата на публикуване: 26.09.2017

Последна промяна: 19.10.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9068618 статус: Затворена

„Изграждане на ограда, находяща се в гр. Ботевград, м. „Букалин дол“

 

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 09.10.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 179

Дата на публикуване: 31.08.2017

Последна промяна: 12.10.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067875 статус: Затворена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 08.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 178

Дата на публикуване: 24.08.2017

Последна промяна: 12.10.2017

ограничена процедура номер в роп: 05397-2017-0008 статус: Отворена

  „Доставка, монтаж, конфигуриране  и въвеждане  в експлоатация на  комуникационно оборудване, необходимо  за развитието и обновяването на Единната електронната съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“  обособена в две позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносният капацитет на ЕЕСМ по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик“

Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно   оборудване  в Контролно – технически център на електроннното правителство   „Бояна“

Краен срок за подаване на оферти: 02.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 21.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.10.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 177

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 02.10.2017

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2017 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 23.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 176

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 02.10.2017

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2017 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 23.08.2017 15:30
Дата на отваряне на оферти: 30.08.2017 10:00

Номер в профила на купувача: 175

Дата на публикуване: 17.08.2017

Последна промяна: 28.09.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0007 статус: Затворена

„Доставка на комуникационно (мрежово) оборудване за нуждите на  Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 01.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 174

Дата на публикуване: 11.08.2017

Последна промяна: 08.09.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067231 статус: Възложена

„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“

Краен срок за подаване на оферти: 25.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 24.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 173

Дата на публикуване: 03.08.2017

Последна промяна: 29.09.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9066907 статус: Възложена

Предоставяне на услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационни ресурси на ДАЕУ

Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 07.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00