Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 191

Дата на публикуване: 06.12.2017

Последна промяна: няма

събиране на оферти с покана номер в роп: статус: Отворена

Доставка на природен газ

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 11.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 189

Дата на публикуване: 23.11.2017

Последна промяна: 07.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070688 статус: Затворена

„Доставка и монтаж на 17 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 30.11.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 27.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 01.12.2017 15:00

Номер в профила на купувача: 188

Дата на публикуване: 21.11.2017

Последна промяна: 08.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070564 статус: Затворена

„Ремонтни и строително-монтажни дейности в части от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 03.12.2017 00:00
Дата на отваряне на оферти: 07.12.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 186

Дата на публикуване: 16.11.2017

Последна промяна: 06.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070408 статус: Отворена

Избор на доставчик на специално работно облекло и лични предпазни средства (СРО и ЛПС) за  служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 20.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.11.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 185

Дата на публикуване: 10.11.2017

Последна промяна: 06.12.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0012 статус: Отворена

Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности

Краен срок за подаване на оферти: 04.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.12.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 184

Дата на публикуване: 06.11.2017

Последна промяна: 11.12.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0011 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 183

Дата на публикуване: 03.11.2017

Последна промяна: 03.11.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0010 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 182

Дата на публикуване: 23.10.2017

Последна промяна: 29.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9069541 статус: Затворена

„Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 10.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.11.2017 14:00