Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 30.08.2019

Номер в профила на купувача: 279

Дата на публикуване: 29.08.2019

Последна промяна: 11.09.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091973 статус: Отворена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 278

Дата на публикуване: 28.08.2019

Последна промяна: няма

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091933 статус: Отворена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 277

Дата на публикуване: 23.08.2019

Последна промяна: 23.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0029 статус: Отворена

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 09.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Отворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 275

Дата на публикуване: 19.08.2019

Последна промяна: 17.09.2019

Номер в профила на купувача: 274

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 26.08.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0026 статус: Затворена

„Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 273

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 17.09.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091468 статус: Отворена

"Основен ремонт на водопроводна инсталация на административната сграда на ДАЕУ - ул."Генерал Й.В. Гурко"№6"

Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 272

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 26.08.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0025 статус: Отворена

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“

Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 271

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 05.09.2019

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL