Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 205

Дата на публикуване: 03.04.2018

Последна промяна: 03.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074572 статус: Отворена

Предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект и проектиране на второ електрозахранване 20 kV с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 16.04.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.04.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 203

Дата на публикуване: 16.03.2018

Последна промяна: няма

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0006 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 202

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 22.03.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0005 статус: Отворена

„Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави“.

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 23.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 201

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 19.04.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0004 статус: Отворена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 26.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 11:00

Номер в профила на купувача: 200

Дата на публикуване: 01.03.2018

Последна промяна: 17.04.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0003 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 199

Дата на публикуване: 20.02.2018

Последна промяна: 13.04.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0002 статус: Прекратена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“ 

Краен срок за подаване на оферти: 23.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.03.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 198

Дата на публикуване: 25.01.2018

Последна промяна: 26.03.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 197

Дата на публикуване: 24.01.2018

Последна промяна: 16.03.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072450 статус: Затворена

Създаване и актуализиране на справки, адаптери и добавяне на нови регистри в средата за Междурегистров обмен на данни /RegiX/ 

 

Краен срок за подаване на оферти: 07.02.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 196

Дата на публикуване: 12.01.2018

Последна промяна: 22.03.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072182 статус: Възложена