Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 170

Дата на публикуване: 05.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0005 статус: Затворена

„Доставка на софтуер за защита за нуждите на ДАЕУ, обособена в четири позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости“;

Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или неработещи компютри“;

Обособена позиция 3: „Доставка и активация на лицензи за кибернетична защита на мрежовите и информационните ресурси“;

Обособена позиция 4 - „Доставка на софтуер за специализирано виртуално устройство за защита на имейл-трафика и филтриране на съдържанието на електронната поща“

Краен срок за подаване на оферти: 04.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 31.07.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 07.08.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (637.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8995250169632276123

2017-07-05 17:04:37

Протокол

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4872466463341239531

2017-07-31 17:13:10

Протокол

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8630704010812134476

2017-08-08 13:49:12

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (725.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5853789973489428111

2017-08-08 13:52:23

Протокол

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 610394362197278230

2017-08-10 17:40:21

Доклад

Утвърден доклад от работата на комисията.pdf (539.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7468674447335205507

2017-08-14 11:05:50

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 6850096593781573402

2017-08-16 13:38:44