Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 173

Дата на публикуване: 03.08.2017

Последна промяна: 11.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9066907 статус: Отворена

Предоставяне на услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационни ресурси на ДАЕУ

Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.08.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (151.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6784026695401462632

2017-08-03 13:14:51

Приложения

Приложения към обявата.doc (209.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3694155808657944694

2017-08-03 13:11:23

Методика

Методика за оценка на офертите.docx (38.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1853044392420403783

2017-08-03 13:11:24

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (37.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8050026726561566702

2017-08-03 13:12:05

Проект на договор

Проект на договор.doc (146.9KB)

Номер на удостоверението за време: 9210923695818739482

2017-08-03 13:12:05