Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 174

Дата на публикуване: 11.08.2017

Последна промяна: 22.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067231 статус: Отворена

„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“

Краен срок за подаване на оферти: 25.08.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 24.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.08.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (169.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4662350507684358608

2017-08-11 16:36:10

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (79.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3941533343872581851

2017-08-11 16:36:10

Приложения

Приложения към обявата.doc (341.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2601005097228293003

2017-08-11 16:36:11

Проект на договор

Проект на договор.doc (337.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4519684263252988607

2017-08-11 16:36:11

Разяснение по чл. 189 ЗОП

Разяснение по чл. 189 ЗОП.pdf (497.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5470639791495847557

2017-08-18 18:00:00