Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 178

Дата на публикуване: 24.08.2017

Последна промяна: 12.10.2017

ограничена процедура номер в роп: 05397-2017-0008 статус: Отворена

  „Доставка, монтаж, конфигуриране  и въвеждане  в експлоатация на  комуникационно оборудване, необходимо  за развитието и обновяването на Единната електронната съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“  обособена в две позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносният капацитет на ЕЕСМ по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик“

Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно   оборудване  в Контролно – технически център на електроннното правителство   „Бояна“

Краен срок за подаване на оферти: 02.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 21.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.10.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (824.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7916394712776388709

2017-08-28 14:29:54

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6492320099882677629

2017-10-12 16:10:01