Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 178

Дата на публикуване: 24.08.2017

Последна промяна: 15.01.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2017-0008 статус: Частично възложена

  „Доставка, монтаж, конфигуриране  и въвеждане  в експлоатация на  комуникационно оборудване, необходимо  за развитието и обновяването на Единната електронната съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“  обособена в две позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносният капацитет на ЕЕСМ по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик“

Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно   оборудване  в Контролно – технически център на електроннното правителство   „Бояна“

Краен срок за подаване на оферти: 02.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 21.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.10.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (824.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7916394712776388709

2017-08-28 14:29:54

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6492320099882677629

2017-10-12 16:10:01

Протокол от работата на комисията

Протокол № 2.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3953279569043558295

2017-10-20 15:57:07

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 7729712584946378304

2017-10-23 17:33:37

Покана за представяне на оферта

Покана за представяне на оферта.pdf (580.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2075635521654493501

2017-10-25 16:16:11

Протокол от работата на комисията

Протокол 3.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 9132559767088843488

2017-11-10 10:33:22

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор.pdf (712.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1585635490750479580

2017-11-10 10:40:11

Разяснение по чл. 33 от ЗОП

Разяснение по чл. 33 от ЗОП.pdf (589.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5742277353756737437

2017-11-14 13:29:33

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf (258.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1247456591746617443

2017-12-06 16:59:31

Протокол от работата на комисията

Протокол 4.pdf (836.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5053523104930017156

2017-12-12 15:27:24

Протокол от работата на комисията

Протокол 5.pdf (767.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1055156602988126022

2017-12-12 15:27:26

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7568027335227693938

2017-12-12 15:27:27

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (459.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2925494870336194097

2017-12-12 15:27:28

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 104 от 14.12.2017 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2983907579625465722

2018-01-15 17:12:50

Схема за класификация на етапите по изпълнение на договор

Схема за класификация на етапите по изпълнение на Договор 104 от 14.12.2017 г.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5509741093099264008

2018-01-15 17:12:51