Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 181

Дата на публикуване: 28.09.2017

Последна промяна: 28.09.2017

публично състезание номер в роп: статус: Отворена

„Закупуване на десет броя фабрично нови автомобили за обезпечаване на  дейността на териториалните звена на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства“

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 14.10.2017 00:00
Дата на отваряне на оферти: 20.10.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (640.0KB)

Номер на удостоверението за време: 772004907233145369

2017-09-28 11:20:22

Решение и обявление

Решение и обявление.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 5048203234256236842

2017-09-28 14:29:55