Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 183

Дата на публикуване: 03.11.2017

Последна промяна: 03.11.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0010 статус: Отворена

Доставка на софтуерни лицензи и софтуерна осигуровка, необходими за електронно управление и надграждане на пилотната инфраструктура за прилагане на „облачните технологии“  и изграждането на държавен хибриден частен облак

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 27.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7956638095458324240

2017-11-03 11:21:58

Документация за участие

Документация за участие.doc (647.2KB)

Номер на удостоверението за време: 887174679875811479

2017-11-03 11:23:32

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL