Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 184

Дата на публикуване: 06.11.2017

Последна промяна: няма

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0011 статус: Отворена

Подпомагане на дейността на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност (CERT България) по времето на подготовка и председателстването на Съвета на Европейския съюз

Краен срок за подаване на оферти: 08.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 29.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8548280798834441069

2017-11-06 11:19:08

Документация за участие

Документация за участие.doc (899.6KB)

Номер на удостоверението за време: 498431593980986259

2017-11-06 11:19:09

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL