Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 185

Дата на публикуване: 10.11.2017

Последна промяна: 10.11.2017

публично състезание номер в роп: статус: Отворена

Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности

Краен срок за подаване на оферти: 04.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (317.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8835988162489112877

2017-11-10 13:14:37

Методика

Методика за комплексна оценка.docx (38.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1910030888976190224

2017-11-10 13:14:37

Решение и Обявление

Решение и Обявление .pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6305929029708567801

2017-11-10 16:22:14

Документация.doc (616.4KB)

Номер на удостоверението за време: 9144575051312337119

2017-11-10 16:26:36

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL