Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 188

Дата на публикуване: 21.11.2017

Последна промяна: 08.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070564 статус: Затворена

„Ремонтни и строително-монтажни дейности в части от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 03.12.2017 00:00
Дата на отваряне на оферти: 07.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Документация

Документация.docx (110.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6651871007236894894

2017-11-21 09:40:44

Обява

Обява.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6010511598428885832

2017-11-21 09:40:46

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (530.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1549199610075794748

2017-11-21 09:51:19

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (380.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6729067960105957904

2017-12-04 15:02:45

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 7679763344415208499

2017-12-08 15:48:45