Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 191

Дата на публикуване: 06.12.2017

Последна промяна: няма

събиране на оферти с покана номер в роп: статус: Отворена

Доставка на природен газ

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 11.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за участие в обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Покана за участие в обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.pdf (633.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4855227868765897243

2017-12-06 15:16:37

Документация за участие

Документация за участие.doc (158.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5597860316363395172

2017-12-06 15:16:38

Проект на договор

Проект на договор.doc (93.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4140571804645428044

2017-12-06 15:16:38

Техническа спецификация

Техническа спецификация.xls (75.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3748303608894580907

2017-12-06 15:16:39

Приложение към покана

Характеристика на монтираните агрегати и инсталации.doc (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7973069236215184850

2017-12-06 15:16:39