Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 192

Дата на публикуване: 19.12.2017

Последна промяна: 04.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9071708 статус: Отворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64,обезпечаващи нормалната работа на Държавна агенция „Електронно управление“ в две обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 03.01.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6416843752140707377

2017-12-19 17:24:03

Технически спецификации за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

Технически спецификации за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.pdf (260.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8631210279971381622

2017-12-19 17:24:04

Приложения

Приложения.doc (215.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5964559782644612748

2017-12-19 17:24:05

Проект на договор

Проект на договор.docx (26.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6702673263268843650

2017-12-19 17:24:06

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (420.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5770937037393054417

2018-01-04 11:51:26