Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 194

Дата на публикуване: 29.12.2017

Последна промяна: няма

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0014 статус: Отворена

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 25.01.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация и приложения

Документация и приложения.zip (3.0MB)
  • 03_Договор_ОП1.doc
  • 04_ТЗ_OП_2_ДАЕУ.doc
  • 05_METODIKA_OP2.docx
  • 06_Договор_ОП2.doc
  • Документация.docx
  • 01_ТЗ_ОП_1_ДАЕУ.docx
  • 02_METODIKA_OP1.docx

Номер на удостоверението за време: 1680933743611486875

2017-12-29 10:10:59

Обявление

Обявление.pdf (416.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8102327717855040722

2017-12-29 10:11:00

Решение

Решение.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6573909454003404484

2017-12-29 10:11:00