Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 195

Дата на публикуване: 08.01.2018

Последна промяна: няма

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0001 статус: Отворена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 02.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.02.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (295.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5843041186803821262

2018-01-08 16:55:03

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1.docx (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 5006943421460521374

2018-01-08 16:55:04

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1.xlsx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7070220684620189868

2018-01-08 16:55:05

Приложение № 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция № 2

Приложение № 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция № 2.docx (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1640380081666892064

2018-01-08 16:55:06

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2.xlsx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 9163090382981715910

2018-01-08 16:55:07

Приложение 3. Методика за оценка на офертите

Приложение 3. Методика за оценка на офертите.docx (140.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8005689648644206542

2018-01-08 16:55:08

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции.docx (15.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8893649221233117114

2018-01-08 16:55:09

Приложение 4. План-график на продажбите за Обособена позиция 1

Приложение 4. План-график на продажбите за Обособена позиция 1.xls (48.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1190171143591584060

2018-01-08 16:55:10

Приложение 5. План-график на продажбите за Обособена позиция 2

Приложение 5. План-график на продажбите за Обособена позиция 2.xls (42.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8212335263591012444

2018-01-08 16:55:11