Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 198

Дата на публикуване: 25.01.2018

Последна промяна: 16.02.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.02.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (243.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8091902369969578855

2018-01-25 17:55:01

Приложение № 1

Приложение № 1.doc (36.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3471190437353209469

2018-01-25 17:55:03

Приложение № 2

Приложение № 2.doc (46.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2041890020452336426

2018-01-25 17:55:04

Приложение № 3

Приложение № 3.docx (36.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8941016892412347569

2018-01-25 17:55:05

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване.pdf (389.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1741725103743375870

2018-01-30 14:09:03

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (360.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3462989424861159181

2018-02-16 16:46:49