Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 202

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 30.07.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0005 статус: Възложена

„Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави“.

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.docx (245.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2581153212836767801

2018-03-12 11:20:02

Договор

Договор.doc (302.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6178317731239194325

2018-03-12 11:20:04

Обявление

Обявление.pdf (440.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1500854922245013957

2018-03-12 11:20:05

Решение

Решение.pdf (278.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3317737967056050793

2018-03-12 11:20:06

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (32.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2883141132462992929

2018-03-12 11:20:07

Окончателно становище на АОП

Окончателно становище на АОП.doc (100.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3840030427513547535

2018-03-22 16:42:25

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (594.7KB)

Номер на удостоверението за време: 757893676397545027

2018-06-04 16:52:00

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (199.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3211599243107238074

2018-06-04 16:52:00

ДОГОВОР

Договор рег. № 53/09.07.2018 г..pdf (4.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8328820191383008796

2018-07-30 11:56:57

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Обявление за възложена поръчка.fed (11.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1472871847193208129

2018-07-30 11:58:50