Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 204

Дата на публикуване: 22.03.2018

Последна промяна: 13.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074161 статус: Възложена

Осъществяване на сервизна извънгаранционна поддръжка и ремонт на елементи от мрежата „nx64“ със следните продуктови номера: ECO 001.173.00S, ECO102.028.000, ECO102.028.8CC, ECO 003.112.000, ECO 004.109.000, ЕСО 011.052.3-C, ECO 103.032.002, ECO 103.032.MUX,  ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.166.000, ECO103.030.001, ECO103.030.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.003.000, ECO 002.003.001, ЕСО 004.013.000, ЕСО 006.012.000, ЕСО 005.011.000, ECO 006.100.00L, ECO 005.101.000, ECO 001.171.6RS.L, ECO 001.171.6RS.LT, ECO 004.141.0E1.4, ECO 004.141.0E1.L, ECO 003.132.001, ECO 003.132.034, ECO 002.110.034.S, ECO 002.110.034.C, ЕСО 011.052.3.00O, ECO103.027.OPT, ECO 002.003.PABH CH30, ECO 004.100.03U 3U Interfaces

Краен срок за подаване на оферти: 29.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.03.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6621986704737502945

2018-03-22 17:38:52

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (33.3KB)

Номер на удостоверението за време: 7794841572641636232

2018-03-22 17:38:52

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (219.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5673988157820879319

2018-03-22 17:38:52

Проект на договор

Проект на договор.doc (161.8KB)

Номер на удостоверението за време: 628855555620825933

2018-03-22 17:38:53

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 55663724680755450

2018-04-11 11:26:14

Договор

Договор.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7236262316104401239

2018-05-18 09:43:55