Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 205

Дата на публикуване: 03.04.2018

Последна промяна: 13.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074572 статус: Възложена

Предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект и проектиране на второ електрозахранване 20 kV с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 16.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.04.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4685016419929566550

2018-04-03 15:06:30

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (18.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8781167058807177570

2018-04-03 15:04:18

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (212.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2700273433970246226

2018-04-03 15:04:19

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5730435023542866161

2018-04-03 15:04:19

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (3.3MB)

Номер на удостоверението за време: 6732235258166162468

2018-06-04 15:18:48

Договор

Договор.pdf (5.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7732253228460909091

2018-06-13 12:30:39

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (18.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4639212346116127406

2018-06-13 12:30:40

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (666.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6236590126871501185

2018-06-13 12:30:40

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 8985148142960908406

2018-06-13 12:30:40