Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 206

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 12.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9075270 статус: Прекратена

Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 03.05.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 30.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.05.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Информация за публикувана обява

Информация за публикувана обява.pdf (110.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2190967246825964632

2018-04-24 14:30:10

Обява

Обява.pdf (940.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2988231732467516754

2018-04-24 14:30:10

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (220.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3883947761578941964

2018-04-24 14:30:11

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (116.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8649696263393571705

2018-04-24 14:30:11

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8006810932942801643

2018-04-24 14:30:12

Разяснения по документацията на основание чл. 189

Разяснения по документацията на основание чл. 189.pdf (99.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4275826615722856188

2018-04-27 13:58:50

Разяснение по документацията на основание чл. 189 ЗОП

Разяснение № 2 по документацията на основание чл. 189 ЗОП.pdf (222.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8064238939123463203

2018-04-30 15:20:40

Информация за удължаване на срока на публикувана обява

Информация за удължаване на срока на публикувана обява.pdf (102.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5587126210854726964

2018-05-04 10:10:09

Протокол

Протокол.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 714400143927787819

2018-06-12 14:32:40

Съобщение за прекратяване

.pdf (211.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7859906974575176968

2018-06-12 16:36:43