Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 11.05.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Отворена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 21.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (141.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8361455973599897126

2018-05-11 16:18:24

Приложение №1

Приложение №1.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8188409898234673790

2018-05-11 16:18:24

Приложение №2

Приложение №2.docx (57.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4002488054611565375

2018-05-11 16:18:24

Приложение №3

Приложение №3.docx (20.7KB)

Номер на удостоверението за време: 377463675128691435

2018-05-11 16:18:25