Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 209

Дата на публикуване: 15.05.2018

Последна промяна: 03.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9076134 статус: Възложена

„Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация“

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (103.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1645674850927938171

2018-05-16 16:15:50

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (734.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5240412766274498304

2018-05-16 16:18:18

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc (947.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7408902000692199381

2018-05-16 16:18:18

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА.doc (194.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7897022374401989299

2018-05-16 16:18:19

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc (212.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2437470547083844922

2018-05-16 16:18:19

Допълнителна информация към обявата

Допълнителна информация към обявата.pdf (109.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4606325939924056615

2018-05-17 11:57:42

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Информация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти.pdf (102.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8640220088248449959

2018-05-28 10:08:45

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4000032439431858286

2018-06-18 11:08:31

Договор

Договор.pdf (4.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6643975998791782174

2018-07-03 12:39:24

Приложение № 1_Техническа спецификация

Приложение № 1_Техническа спецификация.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 5218431784364116892

2018-07-03 12:39:26

Приложение № 2_Техническо предложение

Приложение № 2_Техническо предложение.pdf (318.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6123442403705070228

2018-07-03 12:39:28

Приложение № 3_Ценово предложение

Приложение № 3_Ценово предложение.pdf (601.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3369086484267105094

2018-07-03 12:39:29

Приложение № 4_Списък на персонала

Приложение № 4_Списък на персонала.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3863514323891892005

2018-07-03 12:39:30