Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 211

Дата на публикуване: 14.06.2018

Последна промяна: 14.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9077254 статус: Отворена

„Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 22.06.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 19.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.06.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5864609858098546817

2018-06-14 16:32:04

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (229.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3274331199812783677

2018-06-14 16:32:05

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (118.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2848401050149576236

2018-06-14 16:32:05

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6487803500139177012

2018-06-14 16:32:06