Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 211

Дата на публикуване: 14.06.2018

Последна промяна: 23.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9077254 статус: Прекратена

„Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.07.2018 15:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5864609858098546817

2018-06-14 16:32:04

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (229.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3274331199812783677

2018-06-14 16:32:05

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (118.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2848401050149576236

2018-06-14 16:32:05

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6487803500139177012

2018-06-14 16:32:06

Разяснение на постъпило запитване

Разяснение на постъпило запитване.pdf (411.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4437236976328696758

2018-06-20 17:20:44

Приложение къ м разяснение

Приложение към разяснение - Технически паспорт на строеж "Пощенска палата".pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3260305400389328335

2018-06-20 17:20:45

Разяснение на постъпило запитване

Разяснение на постъпило запитване 2.pdf (496.8KB)

Номер на удостоверението за време: 9105059373242469896

2018-06-25 14:52:07

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

протокол от работата на комисия.doc (148.5KB)

Номер на удостоверението за време: 406153859808711098

2018-07-23 14:55:55

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на възлагането.doc (49.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5262687462552483548

2018-07-23 16:13:03