Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 212

Дата на публикуване: 18.06.2018

Последна промяна: 12.12.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0009 статус: Затворена

„Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване“, разделена в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1

„Увеличаване на преносният капацитет по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик –Пловдив от 1 Gbps на 10 Gbps. Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в градовете Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково и Смолян. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.  Преконфигурация и включване в опорния слой на мрежата на съществуващи маршрутизатори Cisco ASR 9006. Подмяна на 56 (петдесет и шест) броя комутатори за достъп и 2 броя комутатори за управление и наблюдение на ЕЕСМ. Изграждане на DC захранване в опорни възли“.  

Обособена позиция № 2

„Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в град Кърджали. Подмяна на комутатори за достъп в градовете Хасково, Кърджали и Смолян“. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.    

Краен срок за подаване на оферти: 16.07.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 06.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация

Документация.doc (645.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8617103329555120011

2018-06-18 16:39:53

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1.doc (96.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4019962012127540402

2018-06-18 16:39:53

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2.doc (87.0KB)

Номер на удостоверението за време: 544138450783032511

2018-06-18 16:39:54

Решение

Решение.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3354959313393346710

2018-06-18 16:39:55

Обявление

Обявление.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 8445197287227669741

2018-06-18 16:39:55

Съобщение за отваряне на заявления за участие

Съобщение за отваряне на заявления за участие.pdf (277.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7737582558848433518

2018-07-18 18:10:28

Протокол рег. № ДАЕУ-5741/27.07.2018 г. от работата на комисията.

Протокол рег. № ДАЕУ-5741/27.07.2018 г. от работата на комисията..doc (81.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1348894341887273235

2018-07-27 15:02:16

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията рег. № ДАЕУ-6207/06.08.2018 г..doc (91.1KB)

Номер на удостоверението за време: 124090443341523586

2018-08-07 16:30:21

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор № ДАЕУ-6289/07.08.2018 г..doc (64.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5463647592628712916

2018-08-07 16:30:20

Покана

Покана рег. № ДАЕУ-6603/20.08.2018 г..pdf (137.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8840932579481079533

2018-10-23 16:33:28

Съобщение

Съобщение за отваряне на оферти рег. № ДАЕУ-8505/02.10.2018 г..pdf (44.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1683761885690257405

2018-10-02 11:36:14

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови оферти рег. № ДАЕУ-9109/15.10.2018 г..pdf (43.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8894864972645453177

2018-10-15 13:41:14

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-9361/19.10.2018 г..pdf (443.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5514516210150524074

2018-10-23 09:20:48

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № ДАЕУ-9439/22.10.2018 г..pdf (174.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1750127081999999895

2018-10-23 09:03:27

Договор

Договор рег. № 92/13.11.2018 г..pdf (5.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5579358275816390218

2018-12-12 09:31:49

Договор

Договор рег. № 93/13.11.2018 г..pdf (5.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7745499447423637672

2018-12-12 09:31:49

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността рег. № ДАЕУ-12279/10.12.2018 г..fed (16.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7652001329130213354

2018-12-12 09:31:50