Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 212

Дата на публикуване: 18.06.2018

Последна промяна: 18.07.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0009 статус: Затворена

„Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване“, разделена в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1

„Увеличаване на преносният капацитет по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик –Пловдив от 1 Gbps на 10 Gbps. Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в градовете Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково и Смолян. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.  Преконфигурация и включване в опорния слой на мрежата на съществуващи маршрутизатори Cisco ASR 9006. Подмяна на 56 (петдесет и шест) броя комутатори за достъп и 2 броя комутатори за управление и наблюдение на ЕЕСМ. Изграждане на DC захранване в опорни възли“.  

Обособена позиция № 2

„Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в град Кърджали. Подмяна на комутатори за достъп в градовете Хасково, Кърджали и Смолян“. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.    

Краен срок за подаване на оферти: 16.07.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 06.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация

Документация.doc (645.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8617103329555120011

2018-06-18 16:39:53

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1.doc (96.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4019962012127540402

2018-06-18 16:39:53

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2.doc (87.0KB)

Номер на удостоверението за време: 544138450783032511

2018-06-18 16:39:54

Решение

Решение.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3354959313393346710

2018-06-18 16:39:55

Обявление

Обявление.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 8445197287227669741

2018-06-18 16:39:55

Съобщение за отваряне на заявления за участие

Съобщение за отваряне на заявления за участие.pdf (277.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7737582558848433518

2018-07-18 18:10:28