Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 213

Дата на публикуване: 21.06.2018

Последна промяна: 13.12.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ) по

Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 29.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.07.2018 16:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (706.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6960916495493837350

2018-06-21 17:27:07

Приложение № 1

Приложение № 1.docx (19.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5125028420245900417

2018-06-21 17:27:08

Приложение № 2

Приложение № 2.docx (21.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3406947241925970080

2018-06-21 17:27:08

Приложение № 3

Приложение № 3.docx (50.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6809988029826949501

2018-06-21 17:27:08

Приложение № 4

Приложение № 4.docx (17.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7324206976796277365

2018-06-21 17:27:09

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение за отваряне на оферти.pdf (400.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7688369548895579093

2018-07-03 12:58:52

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (207.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2913980585680498009

2018-07-11 16:47:03

Протокол

Протокол.pdf (877.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4089485818698224284

2018-07-18 14:43:16

Доклад

Доклад.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5319983151972104666

2018-07-18 14:43:16

Решение за изпълнител

Решение за изпълнител.pdf (584.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1044704762001766338

2018-07-18 14:43:17

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 1996221818192894526

2018-09-19 14:33:04

документ

.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6497950773847851281

2018-09-19 14:33:05

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (181.4KB)

Номер на удостоверението за време: 9112487787099772106

2018-09-19 14:33:06

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение.pdf (135.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5245746301376890191

2018-09-19 14:33:06

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (67.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4639929774524385586

2018-09-19 14:33:07

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (623.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6237337907676585145

2018-12-13 16:43:27