Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 214

Дата на публикуване: 21.06.2018

Последна промяна: 13.12.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ) по

Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 03.07.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (905.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5167908068996864255

2018-06-21 17:30:03

Приложение № 1

Приложение № 1.docx (17.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5882510031581788890

2018-06-21 17:30:04

Приложение № 2

Приложение № 2.docx (21.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1769518000242514874

2018-06-21 17:30:04

Приложение № 3

Приложение № 3.docx (28.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6824597144410687276

2018-06-21 17:30:05

Приложение № 4

Приложение № 4.docx (16.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3093125989623471938

2018-06-21 17:30:05

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (386.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6555024913912662727

2018-07-13 16:48:35

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 6085034719928016952

2018-09-18 16:36:41

Доклад

Доклад.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2289828458294687838

2018-09-18 16:36:41

Решение за изпълнител

Решение за изпълнител.pdf (547.3KB)

Номер на удостоверението за време: 256115682825795508

2018-09-18 16:36:42

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4806034613385705132

2018-11-09 10:26:12

Договор

Договор.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8078037041214213359

2018-11-09 10:31:44

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (146.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7794741233351227550

2018-11-09 10:26:14

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (89.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6642385385266461857

2018-11-09 10:26:14

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (47.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3094890838608533548

2018-11-09 10:26:15

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (638.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7543354163371164022

2018-12-13 16:42:36