Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 217

Дата на публикуване: 23.07.2018

Последна промяна: 23.07.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0011 статус: Отворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 15.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (143.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3711383464750112581

2018-07-23 12:02:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (76.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 1005638043492262219

2018-07-23 12:02:26