Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 220

Дата на публикуване: 01.08.2018

Последна промяна: 16.08.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0012 статус: Отворена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“

 в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на хардуерни и софтуерни компоненти от инфраструктурната среда на системи на електронното управление” 

Обособена позиция №2 „Осигуряване на техническа поддръжка на софтуер от производителя“

 

Краен срок за подаване на оферти: 29.08.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 20.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.01.1960 16:09

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (705.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1768151197083745419

2018-08-01 15:57:59

Техническа спецификация по обособена позиция 1 - Приложение 1

Техническа спецификация по обособена позиция 1 - Приложение 1.docx (59.8KB)

Номер на удостоверението за време: 914144901637198827

2018-08-01 15:57:59

Техническа спецификация по обособена позиция 2 - Приложение 2

Техническа спецификация по обособена позиция 2 - Приложение 2.docx (21.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4302019882709664233

2018-08-01 15:57:59

Таблица 1 и 2 към Ценово предложение по обособена позиция 1

Таблица 1 и 2 към Ценово предложение по обособена позиция 1.xlsx (32.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8351369453450200989

2018-08-01 15:57:59

Таблица 1 към Ценово предложение по обособена позиция 2

Таблица 1 към Ценово предложение по обособена позиция 2.xlsx (13.4KB)

Номер на удостоверението за време: 473830294876895252

2018-08-01 15:58:00

Решение за изменение

Решение за изменение.pdf (966.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6531221281377041907

2018-08-16 16:09:31