Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 222

Дата на публикуване: 03.08.2018

Последна промяна: няма

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079250 статус: Отворена

Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.08.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 17.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (321.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8899334614078397321

2018-08-03 14:49:58

Обява

Обява.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7038431516433473640

2018-08-03 14:49:58

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (725.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7418053000909086471

2018-08-03 14:49:58

Проект на договор

Проект на договор.docx (51.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7881134175035071823

2018-08-03 14:49:59

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (59.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1315341312630409844

2018-08-03 14:49:59