Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 222

Дата на публикуване: 03.08.2018

Последна промяна: 12.10.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079250 статус: Прекратена

Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (321.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8899334614078397321

2018-08-03 14:49:58

Обява

Обява.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7038431516433473640

2018-08-03 14:49:58

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (725.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7418053000909086471

2018-08-03 14:49:58

Проект на договор

Проект на договор.docx (51.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7881134175035071823

2018-08-03 14:49:59

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (59.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1315341312630409844

2018-08-03 14:49:59

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (307.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7024964266603208835

2018-08-21 11:18:08

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 8884162536575794787

2018-09-13 15:03:39

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП.pdf (565.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4516891590475882416

2018-10-12 15:09:02