Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 224

Дата на публикуване: 08.08.2018

Последна промяна: 08.08.2018

пряко договаряне номер в роп: 861877 статус: Отворена

„Сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2018 13:00
Краен срок за задаване на въпроси: 10.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 16.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана за участие в процедура на пряко договаряне

Покана за участие в процедура на пряко договаряне.pdf (22.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4094258817429833669

2018-08-08 17:27:28