Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 224

Дата на публикуване: 08.08.2018

Последна промяна: 05.11.2018

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0014 статус: Затворена

„Сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 16.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана за участие в процедура на пряко договаряне

Покана за участие в процедура на пряко договаряне.pdf (22.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4094258817429833669

2018-08-08 17:27:28

Протокол от договаряне

Протокол от договаряне рег. № ДАЕУ-6543/16.08.2018 г..doc (95.2KB)

Номер на удостоверението за време: 507466491010465943

2018-08-24 09:55:33

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията рег. № 6748/23.08.2018 г..doc (144.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3555625816110818351

2018-08-24 09:55:34

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-6766/23.08.2018 г..doc (70.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7830890844869783360

2018-08-24 09:55:34

Договор

Договор рег. № 74/10.10.20018 г..pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 799664934378015075

2018-11-05 15:07:14

Договор

Договор рег. № 75/10.10.2018 г..pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5368957755552433767

2018-11-05 15:07:14

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-10185/05.11.2018 г..fed (16.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4543203414718318816

2018-11-05 15:07:15