Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 226

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 19.11.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9080808 статус: Затворена

„Извършване на подробно обследване на техническото състоянието  на  хоризонтални разводки,  външни връзки и водопроводни отклонения в сутерена на  административната сграда, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6, и проектиране на нова хоризонтална инсталация.“

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (698.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3029113412181568720

2018-09-14 13:14:13

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 3319659265894875536

2018-09-14 13:14:14

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (74.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8953280649358672330

2018-09-14 13:14:14

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (201.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1775856228464251018

2018-09-14 13:14:15

Проект на договор

Проект на договор.pdf (916.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7055153579963465267

2018-09-14 13:14:15

Разяснение по чл. 189 от Закона за обществените поръчки

Разяснение по чл. 189 от Закона за обществените поръчки.pdf (368.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7736439511010725504

2018-09-17 17:10:03

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (106.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1994658339469570016

2018-09-25 11:34:59

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4091018170528663525

2018-10-09 11:30:54

Договор

Договор.pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 54310213197830059

2018-11-19 12:38:35

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (157.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2186997621940758800

2018-11-19 12:38:36

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (598.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2506118675799445946

2018-11-19 12:38:36

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (219.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7360985777866435545

2018-11-19 12:38:37

Списък на услугите

Списък на услугите.pdf (185.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7802517051329551417

2018-11-19 12:38:37

Гаранция за изпълнение на договора

Гаранция за изпълнение на договора.pdf (43.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3107870427506933054

2018-11-19 12:38:38