Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 228

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 31.10.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9080830 статус: Възложена

„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2018 15:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Информация за публикуване в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикуване в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, изх. № 7875/14.09.2018 г..pdf (99.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3768830729533208117

2018-09-14 16:35:53

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, рег. № ДАЕУ-7885/14.09.2018 г..pdf (647.8KB)

Номер на удостоверението за време: 952497582793505221

2018-09-14 16:35:54

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (39.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7552230013668475784

2018-09-14 16:35:54

Проект на договор

Проект на договор.pdf (429.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8920365978275231212

2018-09-14 16:35:55

Приложения към Обявата

Приложения към Обява рег. № ДАЕУ-7885/14.09.2018 г..doc (222.7KB)

Номер на удостоверението за време: 9134494598427950389

2018-09-14 16:35:55

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf (431.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7794201143276047631

2018-10-10 15:28:21

Договор

Договор.pdf (977.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1815163817895177532

2018-10-31 14:35:44