Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 229

Дата на публикуване: 17.09.2018

Последна промяна: 25.01.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9080851 статус: Прекратена

„Еднократно премахване на графитите с последваща защита на каменната облицовка от фасадата на административната сграда – публична държавна собственост, архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение“ при спазване на подходяща технология, съобразена със статута на сградата“

Краен срок за подаване на оферти: 01.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.10.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6651361004792897027

2018-09-17 12:53:22

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (169.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3317164992701925667

2018-09-17 12:53:23

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (17.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5948763971062180415

2018-09-17 12:53:23

Проект на договор

Проект на договор.doc (155.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6336518876241426905

2018-09-17 12:53:24

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (650.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6567951081235838806

2018-09-26 11:38:31

Съобщение за прекратяване

Съобщение за прекратяване.pdf (274.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1326508095387899351

2019-01-25 11:34:55