Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 230

Дата на публикуване: 25.09.2018

Последна промяна: 17.05.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0017 статус: Възложена

„Осигуряване на извънгаранционна сервизна поддръжка на елементите от SDH преносната система“

Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.doc (544.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1935974558270150089

2018-09-25 10:48:29

Решение

Решение.pdf (872.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4430369924739398314

2018-09-25 10:48:30

Обявление

Обявление.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8772907610241970144

2018-09-25 10:48:30

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП за отваряне на заявленията за участие .pdf (319.6KB)

Номер на удостоверението за време: 734949231393311581

2018-11-01 15:46:26

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4469801587693078862

2018-11-08 13:40:42

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (660.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1789564798403706483

2018-11-20 10:39:08

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор № ДАЕУ-10950/20.11.2018 г..pdf (536.1KB)

Номер на удостоверението за време: 117765688913934805

2018-11-20 10:39:09

Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти.pdf (583.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6298231826050863232

2018-12-03 15:00:26

Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация.pdf (947.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3271196822039202364

2019-01-07 15:03:01

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение за отваряне на оферти.pdf (162.1KB)

Номер на удостоверението за време: 9147429862150825913

2019-02-18 16:46:22

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (383.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4376370832921577406

2019-02-22 13:11:22

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7220754536781247255

2019-03-18 14:34:25

Протокол от работата на комисията

Протокол 3.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 579180402490265684

2019-03-18 14:34:26

Протокол от работата на комисията

Протокол 4 от работата на комисията.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6497924783412384319

2019-03-18 14:34:27

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (625.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1509571677833341188

2019-03-18 14:34:28

Договор

Договор за възлагане и изпълнение на обществената поръчка.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4585826312039832464

2019-05-17 17:40:00

Приложение към договора

Приложение 3 - Ценово предложение.pdf (175.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2889435677099248934

2019-05-17 17:40:01

Приложение към договора

Приложение 4 - Списък на персонала.pdf (361.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7542162141997761224

2019-05-17 17:40:01

Приложение към договора

Приложение 5 - Схема за класификация.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 6342154218819827708

2019-05-17 17:40:01

Обявление

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 9009548889647195755

2019-05-17 17:40:01