Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 230

Дата на публикуване: 25.09.2018

Последна промяна: няма

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0017 статус: Отворена

„Осигуряване  на извънгаранционна сервизна поддръжка на елементите от SDH преносната система“

Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 19.10.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.doc (544.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1935974558270150089

2018-09-25 10:48:29

Решение

Решение.pdf (872.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4430369924739398314

2018-09-25 10:48:30

Обявление

Обявление.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8772907610241970144

2018-09-25 10:48:30