Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 230

Дата на публикуване: 25.09.2018

Последна промяна: 07.01.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0017 статус: Отворена

„Осигуряване  на извънгаранционна сервизна поддръжка на елементите от SDH преносната система“

Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 19.10.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.doc (544.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1935974558270150089

2018-09-25 10:48:29

Решение

Решение.pdf (872.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4430369924739398314

2018-09-25 10:48:30

Обявление

Обявление.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8772907610241970144

2018-09-25 10:48:30

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП за отваряне на заявленията за участие .pdf (319.6KB)

Номер на удостоверението за време: 734949231393311581

2018-11-01 15:46:26

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4469801587693078862

2018-11-08 13:40:42

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (660.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1789564798403706483

2018-11-20 10:39:08

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор № ДАЕУ-10950/20.11.2018 г..pdf (536.1KB)

Номер на удостоверението за време: 117765688913934805

2018-11-20 10:39:09

Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти.pdf (583.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6298231826050863232

2018-12-03 15:00:26

Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация.pdf (947.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3271196822039202364

2019-01-07 15:03:01