Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 232

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 27.12.2018

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0019 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена „Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за участие

Покана за участие.pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4837396494521709514

2018-10-19 15:54:15

Проект на договор и образци към поканата

Проект на договор и образци към поканата.docx (78.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1278919030578159071

2018-10-19 15:54:15

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8217616348626129037

2018-10-19 15:54:16

Протокол за резултатите от проведени преговори

Протокол за резултатите от проведени преговори.pdf (828.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8238971916681905750

2018-10-30 15:16:02

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (965.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2320323108138665389

2018-10-30 15:16:02

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (584.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3790318768248386847

2018-10-30 15:16:03

Договор

Договор № 101 от 29.11.2018г..pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 465592908891936969

2018-12-27 13:37:00

Приложения към договор

Приложения към договор № 101 от 29.11.2018г..pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6023399265088446078

2018-12-27 13:37:01

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4733471488304497520

2018-12-27 13:37:01