Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 233

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 07.11.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9082128 статус: Отворена

"Доставка на уреди за поддръжка на комуникационна инфраструктура"

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 30.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.11.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5091992656213506154

2018-10-19 16:58:34

Приложение към обява

Приложение към обява.doc (226.8KB)

Номер на удостоверението за време: 259671845172590671

2018-10-19 16:58:34

Проект на договор

Проект на договор.docx (32.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6652578418974253418

2018-10-19 16:58:35

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (23.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1531426417063399899

2018-10-19 16:58:35

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (106.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1986965462381524729

2018-10-30 11:19:13

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5932069090148921

2018-11-07 14:32:52