Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 234

Дата на публикуване: 22.10.2018

Последна промяна: 01.11.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0020 статус: Отворена

„Сервизна извънгаранционна поддръжка на MPLS мрежата и опорната DWDM система“.

Краен срок за подаване на оферти: 19.11.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 09.11.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-9307/18.10.2018 г..pdf (307.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1686119769443350336

2018-10-22 09:47:41

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността рег. № ДАЕУ-9309/18.10.2018 г..pdf (992.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2390692453780780244

2018-10-22 09:47:42

Документация

Документация.doc (554.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3983235883944839273

2018-10-22 09:47:42

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (43.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7089374125205736925

2018-10-22 09:47:43

Приложение 1.1

Приложение 1.1.xlsx (10.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4918284512622248501

2018-10-22 09:47:43

Приложение 1.2

Приложение 1.2.xlsx (11.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7236903350038695192

2018-10-22 09:47:44

Приложение 1.3

Приложение 1.3.xlsx (68.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2373343852275650896

2018-10-22 09:47:44