Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 234

Дата на публикуване: 22.10.2018

Последна промяна: 18.03.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0020 статус: Възложена

„Сервизна извънгаранционна поддръжка на MPLS мрежата и опорната DWDM система“.

Краен срок за подаване на оферти: 19.11.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-9307/18.10.2018 г..pdf (307.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1686119769443350336

2018-10-22 09:47:41

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността рег. № ДАЕУ-9309/18.10.2018 г..pdf (992.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2390692453780780244

2018-10-22 09:47:42

Документация

Документация.doc (554.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3983235883944839273

2018-10-22 09:47:42

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (43.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7089374125205736925

2018-10-22 09:47:43

Приложение 1.1

Приложение 1.1.xlsx (10.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4918284512622248501

2018-10-22 09:47:43

Приложение 1.2

Приложение 1.2.xlsx (11.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7236903350038695192

2018-10-22 09:47:44

Приложение 1.3

Приложение 1.3.xlsx (68.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2373343852275650896

2018-10-22 09:47:44

Съобщение за отваряне на заявление

Съобщение за отваряне на заявление.pdf (303.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6490577902775542937

2018-11-20 16:30:53

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията .pdf (136.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8746244693344185647

2018-12-03 15:22:31

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор.pdf (101.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4597554017127223654

2018-12-03 15:22:32

Покана

Покана.pdf (97.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6209647118851975020

2019-01-21 13:54:29

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение за отваряне на оферти .pdf (41.3KB)

Номер на удостоверението за време: 605486794160996692

2019-01-29 10:38:18

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (45.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2144878135098852759

2019-02-11 10:39:31

Протокол

Протокол.pdf (271.0KB)

Номер на удостоверението за време: 835179594364205660

2019-02-19 11:26:56

Доклад

Доклад.pdf (386.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4059449617927494063

2019-02-19 11:26:56

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (160.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5958537084705770477

2019-02-19 11:26:57

Договор

Договор.pdf (4.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7448944019686472363

2019-03-18 13:35:17

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (525.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6525299244437110231

2019-03-18 13:35:18