Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 235

Дата на публикуване: 02.11.2018

Последна промяна: 16.04.2019

публично състезание номер в роп: 876498 статус: Прекратена

"ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ"

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.11.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обявление

Обявление.pdf (596.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7384429241419970966

2018-11-02 17:00:34

Документация

Документация.doc (526.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8540904386343740970

2018-11-02 17:00:34

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (57.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6638909803546323174

2018-11-02 17:00:35

Приложение ЕЕДОП

Приложение ЕЕДОП.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5873677273667314991

2018-11-02 17:00:35

Проект на договор

Проект на договор.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 9053385841844718130

2018-11-02 17:00:36

Таблица за съответствие

Таблица за съответствие.docx (68.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5191211539499441865

2018-11-02 17:00:36

Решение

Решение.pdf (312.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1055824938124924523

2018-11-02 17:05:10

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (652.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3292701372980529904

2018-11-09 14:48:29

Разяснение

Разяснение № ДАЕУ-10844/15.11.2018 г..pdf (514.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3671127426154832994

2018-11-15 15:12:23

Протокол

Протокол .pdf (337.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4406633543097667444

2018-12-21 15:08:22

Решение

Решение.pdf (232.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6166215307966746214

2018-12-21 15:08:23

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка/прекратяване.pdf (452.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5984422325485388953

2019-01-07 14:31:09