Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 236

Дата на публикуване: 05.11.2018

Последна промяна: 24.01.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0021 статус: Прекратена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf (884.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6857979676139017624

2018-11-05 15:50:08

Обявление

Обявление.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 9149546512864033447

2018-11-05 15:50:08

Документация

Документация.docx (245.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6576724345558522265

2018-11-05 15:58:46

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (173.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2831941218473083406

2018-11-05 15:58:47

Проект на договор

Проект на договор.doc (293.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4136648787678042885

2018-11-05 15:58:48

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (81.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8890123297332564428

2018-11-08 12:27:49

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-12591/17.12.2018 г..pdf (312.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1745601833750303222

2018-12-21 13:11:41

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване № ДАЕУ-12802/21.12.2018 г..pdf (167.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6207722691112779788

2018-12-21 13:02:37

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-595/09.01.2019 г..fed (9.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5846486825052508866

2019-01-11 11:12:31

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (441.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4091774839341372491

2019-01-24 10:26:57