Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 236

Дата на публикуване: 05.11.2018

Последна промяна: 08.11.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0021 статус: Отворена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf (884.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6857979676139017624

2018-11-05 15:50:08

Обявление

Обявление.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 9149546512864033447

2018-11-05 15:50:08

Документация

Документация.docx (245.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6576724345558522265

2018-11-05 15:58:46

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (173.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2831941218473083406

2018-11-05 15:58:47

Проект на договор

Проект на договор.doc (293.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4136648787678042885

2018-11-05 15:58:48

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (81.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8890123297332564428

2018-11-08 12:27:49