Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 243

Дата на публикуване: 09.01.2019

Последна промяна: 11.03.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9084754 статус: Отворена

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“

с 5 (пет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);

Обособена позиция 2: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронна автентикация (еАвтентикация)

Обособена позиция 3: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX);

Обособена позиция 4: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно плащане (еПлащане);

Обособена позиция 5: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно връчване (еВръчване).

Краен срок за подаване на оферти: 16.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.01.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (981.7KB)

Номер на удостоверението за време: 860867375967605096

2019-01-09 15:38:21

Приложение към Техническа спецификация позиция №1

Приложение към Техническа спецификация позиция №1 .docx (23.2KB)

Номер на удостоверението за време: 380460183543209747

2019-01-09 15:38:22

Приложение към Техническа спецификация позиция №2

Приложение към Техническа спецификация позиция №2.docx (22.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5945377810801692931

2019-01-09 15:38:22

Приложение към Техническа спецификация позиция №3

Приложение към Техническа спецификация позиция №3.docx (23.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6493540836734035428

2019-01-09 15:38:23

Приложение към Техническа спецификация позиция № 4

Приложение към Техническа спецификация позиция № 4.docx (23.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6846735877469610229

2019-01-09 15:38:23

Приложение към Техническа спецификация позиция №5

Приложение към Техническа спецификация позиция №5.docx (23.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3505208904125411453

2019-01-09 15:38:24

Техническа спецификация позиция № 1

Техническа спецификация позиция № 1.docx (34.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5880749899401392720

2019-01-09 15:38:24

Техническа спецификация позиция № 2

Техническа спецификация позиция № 2.docx (33.3KB)

Номер на удостоверението за време: 15437637892649602

2019-01-09 15:38:25

Техническа спецификация позиция № 3

Техническа спецификация позиция № 3.docx (34.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2776917667884766299

2019-01-09 15:38:25

Техническа спецификация позиция № 4

Техническа спецификация позиция № 4.docx (34.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6971019926543022025

2019-01-09 15:38:26

Техническа спецификация позиция № 5

Техническа спецификация позиция № 5.docx (36.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4793306289172778997

2019-01-09 15:38:26

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (270.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7258790129477097131

2019-01-09 15:38:27

Проект на договор

Проект на договор.doc (154.1KB)

Номер на удостоверението за време: 598751273241800481

2019-01-09 15:38:27

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf (82.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6487866174404344964

2019-01-17 13:49:14

Протокол

Протокол.pdf (436.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5606235546581736399

2019-01-31 11:42:32

Договор по обособена позиция № 1

Договор по обособена позиция № 1.pdf (12.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7575261386591466925

2019-03-11 16:51:36

Договор по обособена позиция № 2

Договор по обособена позиция № 2.pdf (15.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7940125954105685372

2019-03-11 16:51:37

Договор по обособена позиция № 3

Договор по обособена позиция № 3.pdf (20.5MB)

Номер на удостоверението за време: 319178733981091657

2019-03-11 16:51:38

Договор по обособена позиция № 4

Договор по обособена позиция № 4.pdf (7.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8854369469501192486

2019-03-11 16:51:38

Договор по обособена позиция № 5

Договор по обособена позиция № 5.pdf (12.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6986288163361309379

2019-03-11 16:51:39

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL