Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 245

Дата на публикуване: 05.02.2019

Последна промяна: 05.02.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0002 статус: Отворена

„Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори Е5 за нуждите на обектите на ГД СОСП“.

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-1809/05.02.2019 г..pdf (314.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2322012764617798477

2019-02-05 17:07:07