Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 246

Дата на публикуване: 11.02.2019

Последна промяна: 01.04.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0003 статус: Отворена

„Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“

Краен срок за подаване на оферти: 13.03.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.03.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (316.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3997128101122307576

2019-02-11 10:59:30

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (772.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2280606063422330936

2019-02-11 10:59:31

Документация за участие

Документация за участие.docx (278.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6362910793095342073

2019-02-11 10:59:31

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4095436447347600233

2019-02-11 10:59:32

Методика за оценка

Методика за оценка.docx (39.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4733904482213553509

2019-02-11 10:59:32

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ .zip (90.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4312341834318948681

2019-02-11 13:36:59

Проект на договор

Проект на договор.doc (390.7KB)

Номер на удостоверението за време: 53569122699177035

2019-02-11 13:39:23

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (459.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8971638196090562083

2019-04-01 15:21:58