Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 248

Дата на публикуване: 22.02.2019

Последна промяна: 17.05.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2019-0005 статус: Отворена

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2019 17:30

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (347.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5233399928155857895

2019-02-22 16:53:24

Техническа спецификация - извадка

Техническа спецификация - извадка.docx (166.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2286467479312891059

2019-02-22 16:51:03

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (161.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4584231564409280255

2019-02-22 16:51:03

Документация за участие - коригирана

Документация за участие - променена с Решение № ДАЕУ - 3498/07.03.2019г..docx (344.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2202571605845538716

2019-03-11 15:12:26

Техническа спецификация /извадка/ - коригирана

Техническа спецификация /извадка/ - променена с Решение № ДАЕУ- 3498/07.03.2019г..docx (167.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6513407466099867736

2019-03-11 15:12:27

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf (929.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6853553091871916816

2019-03-11 10:40:48

Съобщение за отваряне на заявления за участие

Съобщение за отваряне на заявления за участие.pdf (395.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7071787405008491343

2019-03-26 12:41:21

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3879623941983906742

2019-05-08 17:32:24

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1792666689682441933

2019-05-17 17:14:56

Решение

Решение за предварителен подбор.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 9151291773312954464

2019-05-17 17:14:56