Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 250

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 08.04.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0007 статус: Отворена

„Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност“

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (348.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3005157493032514007

2019-04-08 10:46:31

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (774.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2556665921446559037

2019-04-08 10:50:40

Документация

Документация.doc (702.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6367084058423106960

2019-04-08 10:50:41

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4344324513845999470

2019-04-08 10:50:41

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (89.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4061153583871255597

2019-04-08 10:50:41