Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 260

Дата на публикуване: 24.06.2019

Последна промяна: 24.06.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0016 статус: Отворена

Външна техническа консултация и помощ за техническа поддръжка на дейността на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България)

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (887.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2028524568333018637

2019-06-24 16:34:01

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2199246607374648974

2019-06-24 16:34:02

Документация за участие

Документация за участие.docx (150.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4469825693854311618

2019-06-24 16:34:02

Проект на договор

Проект на договор.docx (53.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8528349476664627476

2019-06-24 16:34:02

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (81.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5758109139602491922

2019-06-24 16:34:03

Методика за оценка

Методика за оценка.docx (31.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2356676584277456559

2019-06-24 16:44:40