Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 261

Дата на публикуване: 05.07.2019

Последна промяна: 22.08.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-0003 статус: Затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4307358534269672682

2019-07-09 18:01:14

Проект на договор Брюксел

Проект на договор Брюксел.docx (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7129646796261618923

2019-07-05 15:13:49

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (88.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 168731292644165568

2019-07-05 16:59:05

Основания за остраняване

Основания за остраняване.docx (33.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6747585142239281399

2019-07-05 16:59:05

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти.pdf (222.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7510495421785814278

2019-07-09 18:01:14

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 1505933377637532531

2019-08-22 17:06:04

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (667.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2091140562649133009

2019-08-22 17:06:04

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL