Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 262

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 16.07.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0017 статус: Отворена

"Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението"

Краен срок за подаване на оферти: 15.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 16.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 3382535630084869706

2019-07-08 13:37:00

Покана

Покана.pdf (15.7MB)

Номер на удостоверението за време: 8946222625808970007

2019-07-08 13:37:00

Образци

Образци.docx (181.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7302466840392556619

2019-07-08 13:37:01

Проект на договор

Проект на договор.doc (301.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4766243444883558205

2019-07-08 13:37:01

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (76.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3080151221943940041

2019-07-08 13:37:01

Писмо за удължаване на срока за подаване на оферти

Писмо за удължаване на срока за подаване на оферти.pdf (396.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5765783233525565904

2019-07-16 14:23:30