Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 263

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 08.07.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0018 статус: Отворена

"Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)"

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1711083367654058372

2019-07-08 14:42:17

Покана

Покана.pdf (12.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5987518776493732794

2019-07-08 14:45:34

Образци

Образци.docx (180.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2613122335774619901

2019-07-08 14:45:34

Проект на договор

Проект на договор.doc (298.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8161997042299224399

2019-07-08 14:45:34

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5717568455498181200

2019-07-08 14:45:35