Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 265

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 08.07.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0020 статус: Отворена

"Провеждане на обучение по SLA - Service Level Agreement"

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1877993248433697033

2019-07-08 17:20:17

Покана

Покана.pdf (9.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7282287469738905207

2019-07-08 17:20:17

Образец

Образец.docx (181.2KB)

Номер на удостоверението за време: 465073159474727764

2019-07-08 17:20:18

Проект на договор

Проект на договор.doc (298.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7987921893169767747

2019-07-08 17:20:18

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 2766706905041543195

2019-07-08 17:20:18