Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 266

Дата на публикуване: 10.07.2019

Последна промяна: 22.08.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-003 статус: Затворена

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция “Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 16:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3297437676087491547

2019-07-10 16:06:24

Основания за отстраняване

Основания за отстраняване.docx (33.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4512465054315494679

2019-07-10 16:06:24

Проект на договор

Проект на договор.docx (97.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8709604648161007504

2019-07-10 16:07:45

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (88.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 9188926802786156664

2019-07-16 15:57:41

Отговор на запитване

Отговор на запитване.pdf (343.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6217392138324069512

2019-07-16 15:57:41

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3807932569524659697

2019-08-22 17:08:44

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (650.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5531011885294800642

2019-08-22 17:08:44

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL